Statuten

Op 1 januari 2018 zijn er naar aanleiding van een fusie onze statuten gewijzigd.