Jaarverslag

Jaarverslag en begroting
Het jaarverslag van schooljaar 2020/2021 wordt gepresenteerd met in het jaarverslag de jaarrekening van 2020. 

Contributie schoolvereniging
Als uw kind op één van onze basisscholen onderwijs volgt, dat weet u dat uw kind op een Christellijke school zit. In Nederland kennen we het recht op Christelijk onderwijs. Hiervoor dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aan de vereniging van de VCO Bunschoten zijn meerdere scholen gekoppeld, te weten School met de Bijbel, De Ark, De Van Amerongenschool, De Grondtoon, De Wegwijzer en De Vlucht.

Er worden vanuit deze vereniging allerlei zaken geregeld zoals bijvoorbeeld onderhoud van de schoolgebouwen, het personeelsbeleid en zaken waar scholen wettelijk aan moeten voldoen. Dit alles gebeurt door de schoolvereniging om te zorgen dat er op de scholen zelf 'gewoon' les gegeven kan worden.

Als alle ouders de bijdrage betalen (dit is een bedrag per gezin, ongeacht het aantal kinderen) kunnen we zorgen dat de kosten behapbaar blijven voor iedereen en blijven we ervoor zorgen dat de scholen zich minder met randzaken hoeven bezig te houden, maar er kunnen zijn voor onze kinderen.

Van ouders die hun kinderen bij onze scholen in laten schrijven wordt verwacht dat zij zich aanmelden als lid of donateur. De contributie bedraagt € 43,- per gezin per schooljaar. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. 
Mocht u nog geen lid/donateur zijn, dan vindt u hieronder het aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier invullen en inleveren bij de directeur van de school. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.