FUSIE VVGO/VCO

Op donderdagmiddag 1 oktober jl. plaatsten de voorzitters en bestuurders van beide schoolverenigingen hun handtekening onder een intentieverklaring. Er zullen 3 werkgroepen de komende maanden aan de slag gaan om te kijken naar de domeinen Onderwijs & Identiteit, Personeel & Organisatie en Financiën en Huisvesting. In elke werkgroep zitten 4 mensen van VVGO en 4 mensen van VCO. Deze komen voort uit personeel en ouders. Het fusieproces moet leiden tot een eindrapport dat wordt voorgelegd aan de toezichthouders, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de algemene ledenvergadering van beide schcoolverenigingen. Als het fusietraject goed doorkomen kan worden, is de fusie in januari 2022 een feit.