Managementsstatuut

Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen het Verenigingsbestuur en het management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Verenigingsbestuur ziet er op toe dat de doelen bereikt worden en concentreert zich niet op de activiteiten die het management onderneemt om deze doelen te bereiken. In het kader van de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” kiest Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor functionele scheiding waarbij het dagelijks bestuur de Vereniging bestuurt en het algemeen bestuur intern toezicht op het dagelijks bestuur uitoefent. De directeur bestuurder vormt het dagelijks bestuur. Duidelijke scheiding van rollen draagt bij tot besluitvorming die meer evenwichtig, transparant en controleerbaar is.