Taalontwikkeling

De laatste jaren is aan het licht gekomen dat veel kinderen in de gemeente Bunschoten een taalachterstand hebben. Dit heeft niet zozeer te maken met het dialect, maar wel met de grote groep ‘autochtone achterstandskinderen’ in de gemeente Bunschoten.

In het lokaal onderwijsbeleid heeft de gemeente Bunschoten subsidies verstrekt voor extra taalonderwijs. Dit vindt hoofdzakelijk plaats op de scholen, maar ook op de peuterspeelzalen. Internationale onderzoeken hebben aangetoond dat je de taal het best kunt ontwikkelen op jonge leeftijd. Als kinderen op de basisschool komen, hebben ze vaak al een taalachterstand. Het meest effectief is als je de taal van de kinderen in de voorschoolse periode al kunt ontwikkelen. Ook vanuit dit oogpunt vindt het schoolbestuur het een goede zaak dat jonge kinderen een peuterspeelzaal bezoeken.  De samenwerking tussen school en peuterspeelzaal is ook terug te zien in het lokaal onderwijsbeleid van de gemeente Bunschoten (LEA).