IB overleg

Op al onze scholen is een intern begeleider (IB-er) werkzaam. De IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
De intern begeleiders van onze scholen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om beleids-, onderwijs- en zorgzaken af te stemmen en de nieuwe ontwikkelingen uit te denken.

Op deze manier kunnen we gezamenlijk optrekken en dan ook leren van elkaar. Met de intern begeleiders van geheel Bunschoten (en scholen van HAAL) zijn er IB kenniskringen georganiseerd door SWV de Eem. Deze kenniskringen zijn gericht op het informeren van elkaar en het leren van en met elkaar.

Op deze manier streven we naar een optimale uitvoering van de zorg en ondersteuning aan al onze leerlingen. Voor vragen over de zorg aan uw kind, kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school.