Hoofd Kwaliteit en Onderwijs

Binnen VCO Bunschoten is Ilse van ‘t Ende aangesteld als Hoofd Kwaliteit en Onderwijs. In haar takenpakket coördineert zij de leerlingenzorg op de scholen en zorgt voor afstemming. Ilse werkt op maandag, dinsdag en donderdag. In de schoolgids staat uitgewerkt hoe wij de zorg en ondersteuning aan de leerlingen op de scholen vormgeven.