Gezin School Kerk (GSK))

De scholen van onze schoolvereniging hebben samen met de VVGO een werkgroep die de samenwerking tussen GSK probeert te realiseren. Deze werkgroep is samengesteld uit de diverse schoolteams. Deze werkgroep bereid elk jaar een project voor over een Bijbels verhaal of een thema uit de Bijbel. De draaiboek voor dit project wordt in samenspraak met de predikanten opgesteld en verspreid onder alle teamleden van de deelnemende scholen. DIt draaiboek bevat o.a. verhalen, liederen, verwerkingen en suggesties voor handvaardigheid en tekenen. Dit project duurt in principe 2 weken. Er wordt een leesrooster aan de kinderen meegegeven, zodat er thuis elke dag een verhaal uit de Bijbel gelezen kan worden, dat betrekking heeft op het project. De predikanten van onze plaatselijke kerken sluiten het project op zondagmorgen af door allemaal te preken over hetzelfde thema en hetzelfde gedeelte uit de Bijbel. Alle werkstukken die op de scholen gemaakt zijn  worden in de verschillende kerkgebouwen opgehangen. Na de afsluiting van het project in de zondagmorgendienst kunnen ze door alle belangstellenden bekeken worden. De werkstukken gaan weer terug naar school, zodat ze op school opgehangen kunnen worden en daarna mee naar huis genomen kunnen worden.

De komende GSK weken zijn van  25 september t/m 8 oktober 2023.
Het thema is nog niet bekend.