Christelijk Kind Centrum

Onze schoolvereniging (evenals de Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs), heeft zitting in het
stichtingsbestuur van Christelijk Kind Centrum Peuterhof in de gemeente Bunschoten.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten, op spelende wijs helpen en stimuleren wij kinderen in het groeien en bloeien naar de volgende fase in hun leven. Het CKCB wil kinderen centraal stellen en ontwikkelingsgericht werken. Wij willen een gezond en Christelijk kindcentrum zijn. Dit willen we bereiken door een goede samenwerking met ouders, basisscholen en instanties. Op de peutergroepen werken we met een VVE-programma en een kind-volgsysteem wat aansluit bij de basisschool. We verzorgen opvang voor baby-dreumes-peuters van 6.30 tot 18.00  en naschoolse opvang en opvang tijdens schoolvakanties.
Op deze manier kunnen we aansluiten bij de opvangbehoeftes van ouders door alles op 1 plek aan te bieden
Neem gerust contact op met: Christelijk Kindcentrum Bunschoten
Vogelpad 1
3752 KV Bunschoten
Tel: 033-3030728
E-mail: info@ckcb.nl            
www.ckcb.nl