Bovenschoolse zorg

Alle scholen van de vereniging werken samen in het zogenaamde werkverband Bunschoten.
Doelen: met intern begeleiders en directies van de scholen de kwaliteit van de leerlingenzorg op de scholen verbeteren en de doelstellingen van het SWV de Eem  m.b.t. onderwijskundige ontwikkelingen en zorgstructuur realiseren. De interne begeleiders van de scholen komen één keer per maand bij elkaar voor overleg over actiepunten m.b.t. het verbeteren van de leerlingenzorg op de scholen en de afstemming daarvan. Hiervoor heeft het werkverband de beschikking over extra financiële middelen die vanuit het SWV de Eem kunnen worden ingezet: het zogenaamde zorgbudget