Gezin School Kerk (GSK)

De scholen van onze schoolvereniging hebben samen de VVGO een werkgroep die de samenwerking tussen GSK probeert te realiseren. Deze werkgroep is samengesteld uit de diverse schoolteams. Deze werkgroep stelt per jaar 2 projecten samen over een Bijbels verhaal of een thema uit de Bijbel. De draaiboeken voor deze projecten worden in samenspraak met de predikanten opgesteld en verspreid onder alle teamleden van de deelnemende scholen. Deze draaiboeken bevatten o.a. verhalen, liederen, verwerkingen en suggesties voor handvaardigheid en tekenen. Een project duurt in principe een week. Er wordt een leesrooster aan de kinderen meegegeven, zodat er thuis elke dag dat verhaal uit de Bijbel gelezen kan worden, dat betrekking heeft op het project. De predikanten van onze plaatselijke kerken sluiten het project op zondagmorgen af door allemaal te preken over hetzelfde thema en hetzelfde gedeelte uit de Bijbel. Alle werkstukken die op de scholen gemaakt zijn  worden in de verschillende kerkgebouwen opgehangen. Na de afsluiting van het project in de zondagmorgendienst kunnen ze door alle belangstellenden bekeken worden. De werkstukken gaan weer terug naar school, zodat ze op school opgehangen kunnen worden en daarna mee naar huis genomen kunnen worden.

GSK vanaf 28 september t/m zondag 11 oktober 2020
Thema : 'En toen'.