Cafetariaregeling

De cao PO 2016-2017 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen, zoals die voor de verrekening van vakbondscontributie en de deelname aan een fiets-privé-regeling. Vanaf 2017 is er een nieuwe Cafetariaregeling opgesteld.

VCO Bunschoten  geeft je onder de zogenaamde ‘werkkostenregeling’, in de loonbelasting de mogelijkheid om bruto looncomponenten uit te ruilen. Deelname is, onder bepaalde voorwaarden, voor vaste en tijdelijke  medewerker van VCO Bunschoten mogelijk met uitzondering van stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke medewerkers. Hieronder vind u de formulieren van Formulier Cafetariaregeling (1e tabje is Cafetariaregeling en het 2e tabje is fietsplan)