Cafetariaregeling

De CAO kent bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen, zoals die voor de verrekening van vakbondscontributie en de deelname aan een fiets-privé-regeling. Binnen VCO is er in 2017 een cafetariaregeling opgesteld.

VCO Bunschoten  geeft je onder de zogenaamde ‘werkkostenregeling’, in de loonbelasting de mogelijkheid om bruto looncomponenten uit te ruilen. Deelname is, onder bepaalde voorwaarden, voor vaste en tijdelijke  medewerker van VCO Bunschoten mogelijk met uitzondering van stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke medewerkers. Hieronder vind u de formulieren van Formulier Cafetariaregeling (1e tabje is Cafetariaregeling en het 2e tabje is fietsplan)