Werving zij-instromers basisonderwijs

VCO en VVGO slaan de handen ineen
De schoolverenigingen VCO Bunschoten en VVGO starten samen een werving voor zij-instromers. Ze bieden een combinatie aan van een betaalde opleiding met een baan. Hierbij is samenwerking gevonden met de CHE.  Op dinsdag 12 maart is er een informatieavond in de raadszaal van het gemeentehuis. Daarbij zal ook een vertegenwoordiging aanwezig zijn van Openbare basisschool ’t Kruisrak.
 
Waarom zij-instromers
“Het lerarentekort is een feit. De vijver is nagenoeg leeg,” zegt Hans van Tricht, directeur-bestuurder van VCO Bunschoten. “We gaan kijken of we vissen in de vijver erbij kunnen krijgen. Het aanbod van leraren in opleiding aan de PABO is te krap om te kunnen voldoen aan de vraag.” Collega directeur-bestuurder van VVGO, Gerrit Jan Zomer, vult aan “We merken dat het steeds moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Vroeger kregen we voldoende sollicitatiebrieven. Nu zijn ze op de vinger van één hand te tellen.”
“We zullen nu in actie moeten komen om te zorgen dat we in 2021 ons lerarenbestand op orde houden,” aldus Hans van Tricht.
 
Samenwerking met CHE
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start in september 2019 met zij-instroomtrajecten Leraar Basisonderwijs voor professionals die een overstap willen maken naar het basisonderwijs. In dit traject kun je leren en betaald werken op de basisschool combineren in een verkorte tweejarige opleiding Leraar Basisonderwijs. Tegelijk met de start van de opleiding krijgt de zij-instromer een benoeming aan een school voor 3 of 4 dagen per week. En ontvangt hij/zij het salaris van een leraar op de basisschool.
De betrokken basisschool krijgt subsidie. De overheid wil met de subsidie voor zij-instroom de drempel verlagen voor hbo- en wo-geschoolden om de overstap naar het onderwijs te maken. Warner Bruins van de CHE: “We zien bij onze deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs dat er veel professionals zijn die eigenlijk al lang de wens hebben om leerkracht te worden of nu ontdekken dat ze graag voor het onderwijs en de toekomst van kinderen van betekenis zijn. Dit gesubsidieerde traject maakt de overstap haalbaar en betaalbaar.
 
Voorlichting 12 maart in het gemeentehuis
Dinsdag 12 maart zijn geïnteresseerden welkom  in de raadszaal van het gemeentehuis (Stadsspui 1). Vanaf 20.00 uur (inloop 19.45 uur) wordt voorlichting gegeven over het traject. Mensen met interesse worden opgeroepen om een motivatiebrief te schrijven, voorzien van een cv. Uiterlijk 25 maart kunnen deze worden verstuurd naar hans@vcobunschoten.nl t.a.v. Hans van Tricht, of zomer@vvgo.nl t.a.v. Gerrit Jan Zomer. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt voor een speeddate in week 14 of 15. Kandidaat zij-instromers gaan dan in gesprek met directeuren van lokale basisscholen. Na deze gesprekken vindt nadere selectie van kandidaten plaats. Voordat wordt gestart is er een geschiktheidsonderzoek, door de CHE. Dit geeft kandidaten een goed beeld of ze met hun ervaring en talenten geschikt zijn voor het onderwijs en dit traject.
Mensen met interesse voor een baan in het openbaar onderwijs zijn van harte welkom op 12 maart. Er is een vertegenwoordiging van de plaatselijke basisschool ’t Kruisrak die informatie kan geven over de mogelijkheden binnen de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV).
 
Werk maken van je passie
Gerrit Jan Zomer (VVGO) : “Wij dagen mensen uit om werk te maken van hun passie en hun talenten in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen en het onderwijs van de toekomst.”  Warner Bruins (CHE): “Studenten ontwikkelen tijdens de opleiding een frisse kijk op het onderwijs. En je kunt bijdragen aan de identiteit van de school. Tijdens de opleiding kunnen studenten rekenen op goede begeleiding op de CHE en de werkplek.”
 
Aanmelden
Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsavond van 12 maart in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan per mail via info@vcobunschoten.nl of info@vvgo.nl.
 
Hans van Tricht (VCO): “Wie ooit een switch wil maken naar een mooie baan met zingeving krijgt nu de kans geboden. Kom, want we hebben je nodig”
 
Afzender-contactpersoon: Hans vanTricht, VCO Bunschoten
Mede namens: Gerrit Jan Zomer (VVGO) en Warner Bruins (CHE)