Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Agenda
 
1.       Opening
 
2.       *Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 02-07-2020
 
3.       *Bestuursverslag 2020-2021 – André van Diermen
 
4.       Financieel jaarverslag 2020 – Cor ter Haar
 
5.       Bestuurssamenstelling
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen:
Mevrouw P. Dijkhuizen, Westdijk 13, Bunschoten
 
6.       Update samenwerking VVGO/ VCO Bunschoten – André van Diermen
 
7.       Presentatie nieuwbouw Grondtoon/Gr. Van Prinstererschool – Sjaak Roos
 
8.       Rondvraag
 
9.       Sluiting
 
 
*Informatie hierover is te vinden op onze website: www.vcobunschoten.nl
 
In verband met het coronavirus vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden als u de ALV wilt bijwonen. Dat kan door een mail te sturen naar info@vcobunschoten.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni 2020.
 
Indien u als lid van de Vereniging op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vragen wilt stellen over de financiën, wordt u verzocht om uw vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de penningmeester. Dit kan tot 3 dagen vóór de ALV.
De vragen dienen uiterlijk maandag 29 juni a.s. binnen te zijn bij de penningmeester dhr. Cor ter Haar, Middelzate 6, Bunschoten of cterhaar86@gmail.com.
 
We hopen u te begroeten op de algemene ledenvergadering.
 
Met vriendelijke groeten,
Johanna van der Schuur-Vermeulen, secretaris