Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda
19.30   Ontvangst

19.45   start GEZAMENLIJK
We starten de bijeenkomst gezamenlijk, waarbij beide bestuurders Hans van Tricht (VCO Bunschoten) en Erik Verbeek (VVGO Bunschoten-Spakenburg) aanwezig zijn. We delen actuele informatie met u over de voorgenomen fusie van onze schoolverenigingen.

20.45   ALV’s vergaderen apart
  • Voor de aftredende bestuursleden worden geen vervangende leden gezocht. In de voorgenomen fusie gaan de huidige, zittende bestuursleden van beide schoolverenigingen samen een Raad van Toezicht vormen.
  • De leden worden verzocht het Dagelijks en Algemeen Bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2021. Hierbij het Jaarverslag. (wordt geopend in een nieuw venster).
21.30    Hapje en drankje

MELD U AAN 
U kunt zich voor deze avond opgeven via info@vcobunschoten.nl of info@vvgo.nl. Heeft u vragen?
Ook die kunt u via deze e-mailadressen alvast schriftelijk kenbaar maken.

Via Parro heeft u nieuwsbrief nr. 6 ontvangen en bent u geinformeerd over de voorgenomen fusie. Daarbij is ook het narratief verstuurd waarin de uitgangspunten van de nieuw op te richten schoolvereniging staan beschreven. We zien uit naar u aanmelding en daarmee naar uw komst 23 juni aanstaande!

Hartelijke groet, Namens de algemene besturen van VCO en VVGO,
AndreĢ van Diermen en Deliana Westrik-van de Geest