Welkom bijVCO Bunschoten

We heten u van harte welkom op de website van VCO Bunschoten.
De volledige naam van onze organisatie is ‘Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

We zijn een vereniging voor Primair Onderwijs, met 6 basisscholen. De scholen hebben een christelijke identiteit. Onze scholen hebben in totaal 1.300 leerlingen en 143 werknemers.

Onze scholen

Op onze scholen zijn alle kinderen welkom. Van ouders met een andere levensovertuiging dan die van de schoolvereniging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het Christelijk karakter van onze scholen.

Een open toelating – keuzevrijheid voor ouders
Binnen de schoolvereniging heeft er een uitvoerig proces plaatsgevonden rondom het toelatingsbeleid.

Aankomende
evenementen

Algemene Ledenvergadering (ALV) (19.45 uur)
13-10-2022
Tijdens deze bijeenkomst wordt het volgende besluit voorgelegd: Oprichting van een nieuwe schoolvereniging per 1-1-2023. De huidige scholen van VCO en VVGO, alle activa en passiva en het in dienst zijnde personeel worden bij notariële akte overgedragen aan de nieuwe schoolvereniging. Medio 2023 worden de huidige schoolverenigingen ontbonden na vaststelling van de jaarrekeningen over 2022.
Sluitingsdatum nieuwe naam
14-10-2022
De nieuwe scholengroep heeft een nieuwe naam nodig. We willen u van harte nodigen om daarover mee te denken. We zijn op zoek naar een nieuwe naam die iets vertelt over onderwijs, onze christelijke en gereformeerde identiteit en/of onze woonomgeving Bunschoten-Spakenburg.
Herfstvakantie
28-10-2022
Herfstvakantie van 24-10-2022 t/m 28-10-2022

Breng een bezoek aan de
website van de scholen

Nieuws

Vacature CBS de Grondtoon
Leerkracht met liefde voor groep 1, 2 en 3 oftewel ‘jonge kinderen’ voor CBS De Grondtoon in Bunschoten (2 tot 3 dagen)

Wij bieden de unieke kans om onze bouw Jonge Kind verder te ontwikkelen, samen met een aantal enthousiaste collega's. Dit mag in ons gloednieuwe schoolgebouw met prachtige leer- en speelplekken en een groen schoolplein.
Lees verder
Ideeën voor een nieuwe naam scholengroep VCO Bunschoten en VVGO Bunschoten-Spakenburg
Zoals u wellicht heeft vernomen, hopen per 1 januari 2023 de scholen van VCO Bunschoten en VVGO Bunschoten-Spakenburg te gaan fuseren. Zij bestaan dan uit 10 scholen, inclusief de school op Eemdijk, met in totaal zo’n 2000 leerlingen. Een unieke scholengroep die de krachten bundelt voor toekomstige generaties.
Lees verder
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
We nodigen onze leden uit voor de besluitvormende ALV op donderdag 13 oktober a.s. aanvang 19.30 uur in het schoolgebouw van de Grondtoon en Mr. Groen van Prinstererschool aan het Jan Zwartplantsoen 20 – 22 in Bunschoten. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Opgave vooraf is verplicht, zie verdere info. Welkom!
Lees verder